Son da Vella usa cookies.

Para o correcto funcionamento da páxina, Son da Vella utiliza cookies. Pode ver as condicións de uso da páxina facendo click aquí: CONDICIÓNS DE USO (Aviso legal)
Se continúa navegando enténdese que as acepta. Pode facer desaparecer esta mensaxe confirmando no seguinte botón:

«
    
 Acceder  -  Rexistrarse  

CONDICIÓNS DE USO (Aviso Legal):

No cumprimento do exposto no artigo 10 da "Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico", infórmase que a presente páxina web é propiedade de Son da Vella®, coa dirección de correo electrónico: info@sondavella.com.
A utilización deste sitio web, incluído o mero acceso, está suxeita ás condicións de uso aquí expostas. O feito de acceder á páxina e de usar os materiais contidos nela, supón que vostede leu e acepta, sen reserva algunha, as presentes condicións. Tódolos contidos desta páxina web https://sondavella.com/, sexan textos, imaxes, calquera outro elemento do seu deseño ou estrutura, son propiedade exclusiva de Son da Vella®, e é a quen lle corresponde o exercicio exclusivo dos dereitos de explotación dos mesmos. Así, queda prohibida a súa reprodución, distribución, comunicación pública e modificación, total ou parcial, sen previa autorización expresa de Son da Vella®.
Os datos persoais precisos para o seu rexistro como padriño no portal e os resultantes da súa navegación na web son totalmente privados e inaccesibles, e Son da Vella® nunca revelará nin terá a posibilidade de facelo sen o consentimento explícito do titular dos mesmos.
Para exercitar os dereitos de oposición, acceso, rectificación ou cancelación dos seus datos persoais envíe comunicación dirixida a info@sondavella.com.
Son da Vella® proporciona acceso a multitude de información e datos (en adiante, "os contidos") en Internet pertencentes a Son da Vella® ou a terceiros aos que o Usuario pode ter acceso.
O Usuario asume a responsabilidade do uso do sitio web. Dita responsabilidade esténdese ao rexistro necesario para acceder á zona de apadriñamento. En dito rexistro o Usuario será responsable de aportar información veraz e lícita.
O Usuario comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos que Son da Vella® ofrece a través do seu sitio web e con carácter enunciativo pero non limitativo, a non empregalos para incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública; provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de Son da Vella®, dos provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados.
Son da Vella® realiza os máximos esforzos para evitar erros nos contidos que publica no sitio web. Tódolos contidos que se ofrecen a través do sitio web encóntranse actualizados, reservándose Son da Vella® a facultade de poder modificalos en calquera momento.
Son da Vella® ofrece enlaces, directa ou indirectamente, a recursos ou sitios de Internet que se encontran fóra do presente sitio web. A presencia destes enlaces ten unha finalidade informativa.
Son da Vella® resérvase o dereito a suspender ou cancelar o acceso no caso de utilizarse para incumprir calquera lei aplicable ás normas de uso habituais de internet, ou ben se se utiliza o seu dominio en relación cunha actividade ilegal, así coma se se recibe notificación neste sentido, emitido por unha autoridade competente ou nos demais supostos contemplados pola lexislación vixente.
Para poder apadriñar a través do sitio web de Son da Vella® terá que rexistrarse previamente na páxina web e facilitar de forma obrigatoria unha dirección de correo electrónico. A clave establecerase no primeiro acceso á zona de padriños da páxina.
A introdución destes datos atribuiranlle a condición de Padriño Rexistrado, polo que debe aceptar a tal efecto de forma telemática as presentes Condicións de Rexistro.
A dirección de correo electrónico e a clave coas que vostedes se rexistren constitúen os seus elementos de seguridade identificadores e será a súa responsabilidade mantelos en segredo e custodiados dilixentemente para evitar o acceso aos mesmos por parte de terceiros. Neste sentido, comprométese expresamente a non revelar nin facilitar os seus elementos de seguridade identificadores a outras persoas e a mantelos en lugar seguro. No caso de esquecemento, perda ou roubo destes elementos, deberá comunicalo a Son da Vella® sen demora. Mentres non se realice esta comunicación, será responsabilidade do Padriño Rexistrado calquera manipulación realizada tendo introducido previamente os seus elementos de seguridade identificadores, polo que queda Son da Vella® liberada de calquera responsabilidade que poida acontecer.

Os usuarios, na utilización do sitio web e nos servicios vinculados ao mesmo, deberán respectar as seguintes obrigacións:
Non introducir, almacenar ou difundir mediante o sitio web ou a través de calquera dos servicios vinculados ao mesmo ningún programa de ordenador, dato, virus, código, ou calquera outro instrumento ou dispositivo electrónico que sexa susceptible de causar danos na web, en calquera dos servicios vinculados ou en calquera equipo, sistema ou rede do titular do dominio, de calquera usuario, dos seus provedores ou en xeral de calquera terceiro, ou que doutra forma sexa capaz de causarlles calquera tipo de alteración ou impedir o normal funcionamento do mesmo.
Non destruír, alterar, inutilizar ou danar os datos, informacións, programas ou documentos electrónicos da titularidade do dominio, dos seus provedores ou terceiros.
Non utilizar os contidos e en particular a información obtida a través do sitio web para remitir publicidade, enviar mensaxes con fins de venta ou con calquera outro fin comercial, nin para recoller ou almacenar datos persoais de terceiros.
Deberán absterse de eludir ou manipular calquera dispositivo técnico establecido, xa sexa no sitio web, xa en calquera dos servicios ou xa en calquera dos materiais, elementos ou informacións obtidos a través do mesmo para a protección dos dereitos.
Deberán absterse de suprimir os signos identificadores dos dereitos (de propiedade intelectual, industrial ou outros) da titularidade do dominio ou de terceiros que figuren no sitio web e en cada un dos diversos servicios ofrecidos a través del.
Absteranse de realizar calquera actuación que puidera resultar nunha desviación do tráfico do sitio web.
Os produtos e servicios deste sitio web están dirixidos a calquera, pero a relación entre Son da Vella® e vostede rexerase pola normativa vixente en Galicia.
Estas Condicións de Rexistro e uso da web réxense por la lei vixente en Galicia no momento que tivera lugar o uso ou rexistro. As partes sométense, á súa elección para a resolución dos conflitos e con renuncia de calquera outro foro, aos xulgados e tribunais do domicilio fiscal de Son da Vella®.

Para a utilización do noso sitio web necesitamos cookies. As cookies utilízanse coa finalidade de facer que o noso sitio web funcione con normalidade, recoller estatísticas anónimas de navegación e a identificación dos usuarios rexistrados. Son da Vella® non usa cookies para facerlle publicidade selectiva nin para seguir a súa navegación dentro da web nin para rexistrar a súa actividade. Son da Vella® só establecerá cookies co permiso directo do usuario, só para facilitarlle algún servicio e nunca con fins comerciais ou co mínimo prexuízo para o usuario. Asemade comprometémonos a revisar as páxinas referenciadas en Son da Vella para garantir a súa seguridade, polo que evitará as que usen cookies que atenten contra a privacidade do usuario sen avisar.

Son da Vella tamén fai campañas comerciais pero sempre co consentimento do usuario. O envío de emails ou os anuncios no sitio web serán sempre respectuosos cos valores éticos e morais, non só coas leis. Calquera abuso ou prexuízo que puidermos cometer por acción ou omisión rogamos se nos comunique o antes posible para corrixilo.

Moitas grazas pola súa atención.


Compartir en Facebook
CONTACTO:
Dispoñible por Whatsapp

Motivos do contacto:
Demostre a súa humanidade Son humano
Suscríbete á nosa NEWSLETTER.
Recibirás un email tódolos venres coas novas da semana.
Necesitamos o teu email

VISITA AS NOSAS REDES SOCIAIS:

Síguenos e participa en promocións e rutas, recibe as nosas novas e un montón de cousas máis.

 

Son da Vella® Tódolos dereitos reservados.

Condicións de uso (Aviso Legal)

O EQUIPO DE SON DA VELLA